Bli formål hos QuickBet

Vi mottar stadig henvendelser fra lag og foreninger som ønsker å bli med på bingospillet hos QuickBet. Neste mulighet for å søke om støtte er høsten 2023.

For å kunne motta støtte fra våre spill må foreningen være såkalt lotteriverdig. Dette innebærer å være godkjent i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvordan søke om å få støtte?

  1. Laget/foreningen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
  2. Når registreringen er i orden og man har fått tildelt organisasjonsnummer, sendes skjemaet «Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon» til Lotteri- og stiftelsestilsynet
  3. Dersom det ikke er spesielle forhold som Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsker nærmere belyst, vil dere motta godkjenning som lotteriverdig organisasjon
  4. Etter at dere er godkjent som lotteriverdig organisasjon sender dere en henvendelse til QuickBets entreprenør Master Online AS, per post eller e-mail. Kopi av godkjenningsbrevet sendes inn for å kunne delta i bingospill på den bingo som ligger i foreningens distrikt/fylke.
  5. Det er vi som bingoentreprenør som sender inn søknadene til Lotteritilsynet innen fristen. Fristen er 1. november annethvert år

For å bli godkjent som lotteriverdig organisasjon må laget/foreningen betale en engangssum på kr. 1300.-. Dette blir fakturert fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Når er fristen?

Tillatelser for å motta støtte tildeles for to år om gangen. Neste mulighet for å søke om støtte er høsten 2023, for perioden 2024-2026.

Søknad om bingospillet sendes samlet fra Master Online AS til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. november annethvert år. I månedsskiftet august/september sender vi e-post til alle lag og foreninger som spiller bingo hos oss. Brevet inneholder et delvis utfylt søknadsskjema om bingo for kommende år. I god tid før 15. oktober hvert år, sender Master Online AS en fellessøknad om tillatelse til bingospill for kommende år, vedlagt alle enkeltsøknadene fra foreningene for hver bingohall. Tillatelsene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet foreligger normalt i løpet av desember.

Hvordan utbetales støtten?

Bingoforskriften bestemmer at minimum 15 % av overskuddet fra hovedspill skal tilfalle lag og foreninger. Fra sidespill skal lag og foreninger motta 30 % av overskuddet.

Master Online AS betaler ut foreningenes formålsandel 4 ganger per år. Det utbetales formålsandel for 1. kvartal ca. 15. april, andel for 2. kvartal utbetales ca. 1. september, andel for 3. kvartal blir utbetalt ca. 15. oktober og andel for 4. kvartal utbetales ca 15. februar i påfølgende år. Utbetalingstidspunktene henger sammen med pålagt rapport og regnskap til lotteritilsynet.

Se bingoforskriften for mer informasjon.

Rapporteringsplikt

Det er en rapporteringsplikt til Lotteritilsynet innen juni hvert år.

Foreningen har ellers ikke praktiske oppgaver knyttet til avvikling av bingospillet. QuickBet AS  og Master Online AS tar ansvar for husleie, lønn, driftskostnader etc. og fører regnskap for spillet.